Асоціація 25 червня 2016 року звернулася до Київської адміністрації та ДМА як робочого органу з питань реклами, з запитом на публічну інформацію щодо результатів розгляду заяв, поданих її учасниками протягом трьох останніх років. У своєму запиті Асоціація просила надати копії відповідних рішень (розпоряджень, наказів) в разі вирішення заяв по суті.

Додатком до запиту був список на 22 аркушах поданих заяв від учасників Асоціації із зазначенням дати та реєстраційного номеру заяви, заявника, номеру дозволу (в разі продовження) та адреси розміщення рекламного засобу. Мова йде про 1380 заяв про продовження дозволу на розміщення рекламних конструкцій, які були подані операторами зовнішньої реклами в 2014, 2015 та 2016 роках.

Відповідь за підписом заступника директора ДМА на адресу Асоціації надійшла 15 липня 2016 року, у якій робочий орган повідомляє про відсутність інформації щодо прийнятих КМДА рішень за реєстраційними номерами дозвільних справ, які були зазначені у запиті Асоціації.


Відповідь ДМА


Тобто, вже понад 500 днів, порушуючи чинне законодавство, яким визначено 10-тиденний термін для видачі або вмотивованої відмови у видачі дозволу, чиновники КМДА залишають заяви без розгляду, що є свідченням бездіяльності та недбалого ставлення до своїх службових обов’язків.

Розгляд заяв та підготовка відповідних проектів розпоряджень про надання чи вмотивованої відмови в наданні дозволу належить до компетенції відділу реклами департаменту містобудування та архітектури.

 

 Довідково: Відповідно до ст.77 ЗУ «Про місцеве самоврядування», шкода, що заподіяна юридичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій  або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому Законом.