Фахівцями Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана була проведена науково-правова експертиза проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві», в тому числі проекту Правил розміщення рекламних засобів в місті Києві, Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві та Класифікатора типових рекламних засобів.

Відповідно до узагальнюючого висновку, досліджуваний проект нормативно-правового акту потребує значного доопрацювання і не рекомендується до розгляду та прийняття, оскільки містить велику кількість норм, що протирічать вимогам законодавства та містять потенційні корупціогенні фактори.

Зокрема, за результатами експертизи встановлено, що Правила розміщення рекламних засобів в місті Києві повинні базуватися на положеннях Закону України «Про рекламу», Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Кабінетом Міністрів України, і не повинні суперечити їм.

Науково-правовою експертизою виявлені численні протиріччя вимогам чинного законодавства. Зокрема, встановлення Правил розміщення рекламних засобів в місті Києві рішенням Київської міської Ради прямо протирічить вимогам ч.1 ст.16 ЗУ «Про рекламу» та п.3 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених КМУ, оскільки такі Правила мають встановлюватися виключно виконавчим органом міської ради, в даному випадку КМДА.

Науково-правова експертиза також наголошує, що норма проекту досліджуваного рішення, за якою строк дії дозволів на право розміщення зовнішньої реклами не підлягає продовженню, протирічить вимогам законодавства та має бути виключена з проекту регуляторного акту.

Експертизою також встановлено, що перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений ЗУ «Про рекламу» є вичерпним і інші обмеження у Правилах встановлюватись не можуть.

Щодо розробки (внесенні змін) до Схеми розміщення рекламних засобів на території міста Києва як нормативно-правового акту і з метою уникнення можливих корупційних факторів та подальшому практичному застосуванні науково-правова експертиза наголошує на обов’язковому залученні до розробки, прийняття та внесення змін громадськості та громадських профільних організацій у сфері зовнішньої реклами.

Також зазначається, що Схема має містити текстові та графічні матеріали, що чітко і однозначно визначають місця розміщення, типи та/або види рекламних засобів, встановлення яких допускається в межах вулиці, скверу, площі, тощо.

Затвердження Схеми  має відбуватися у порядку, встановленому ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В тексті науково-правової експертизи також містяться зауваження до наступних пунктів проекту Правил, більшість з яких протирічить чинному законодавству і які потрібно вилучити: п.1.4, п.1.8, , абзац 2-й п.1.11.4, абз.3-й, п.1.11.4, абз.3-й п.2.2, абз.1 п.2.5.

Також за результатами експертизи необхідно доопрацювати наступні пункти проекту рішення: абзац 3-й п.1.11.3, абзац 1-й п.1.11.4, абз. 4 п.2.5., абз.5 п.2.5, абз.1 п.4.1, п.4.2, п.4.5.

Висновок підписаний науковим експертом, доктором юридичних наук, професором, завідувачем кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», членом Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, експертом ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз» А.В. Омельченком.

Прес-служба Асоціації