Загальний обсяг капітальних інвестицій ринку за період 2012-2016 рр для приведення парку конструкцій до вимог Концепції 2012 року склав 53 млн. грн.

 

Тривалу і досить витратну кампанію по заміні на більш нові і сучасні конструкції бізнес та інвестори, включаючи керуючі компанії, страхові компанії, фінансові установи, реалізовували, базуючись на тому, що влада також взяла на себе довгострокові зобов’язання із забезпечення стабільності її умов та передбачуваності для бізнесу.

 

У світовій практиці існує багато методів визначення ефективності довгострокових капітальних інвестицій. Для того, аби проілюструвати механізм реалізації таких рішень, які зачіпають значний обсяг активів ринку, проведено розрахунки економічної ефективності з використанням дисконтних методів.

 

Як показали проведені розрахунки, навіть за умови надзвичайно оптимістичного сценарію (ставка дисконтування прийнята на рівні лише 10%) – окупність нової конструкції, яка відповідає всім технічним умовам та гармонійно вписується в міське середовище, становить близько 15 років а NPV = 10.5 тис. грн. Якщо ж приймати таку ставку на рівні 25% річних, то інвестиції в цьому часовому горизонті будуть неефективними: NPV= -116.9 тис. грн.

Всі новини